В семейството на професиите

На 07. 02. 2023г. представители на Центъра за кариерно ориентиране – Сливен се срещнаха с учениците от четвъртите класове и проведоха лектория на тема „В семейството на професиите“. Целта бе да се изградят у децата нагласи за положително отношение към труда, ползата от различните професии и по естествен начин да се сформира желание за бъдеща професионална изява.