Лектория с родители. 140 години училище

За подобряване на сътрудничеството и комуникацията с родителите, в училище бе организирана лектория за ползите от образованието с участието на родители, образователен медиатор, педагогически съветници и учители.