За доброто и приятелите.

“ За доброто и приятелите“ рисуваха и говориха учениците от 5в клас в часа по изобразително изкуство, проведен съвместно с педагогическия съветник. Екипност, толерантност и взаимопомощ бяха акцентите на интерактивните игри и рисунките на децата