Бедствия и аварии. Какво да правя?

На този въпрос отговаря инженер Петър Минков от регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Сливен по време на обученията и беседите с нашите ученици на осми и девети март. Децата бяха не само слушатели, но и активни участници, като задаваха въпроси и показаха знания за действия при определени ситуации на катастрофи.