„Сървайвър“ в действие

Проектни дейности „Сървайвър“ в действие се проведоха с учениците от вторите класове. В предизвикателството се включиха инж. Снежана Кънева – главен експерт в отдел „Сигурност и управление на кризи“ и инж. Доника Радева – младши експерт в отдел „Сигурност и управление на кризи“ към община Сливен.

Сформирахме спасителен отряд при бедствие наводнение. Успяхме да изгасим възникнал пожар. Знаем къде да се скрием при земетресение. Научихме се как да действаме при терористична заплаха. Придобихме умения да се справяме с кризисни ситуации.