Пирографираното остава…

Изложба на българската азбука краси входа на училището с пирографирани върху дървени плочки букви. Учениците от прогимназиален етап се запознаха с декоративното изкуство за рисуване върху дърво чрез обгаряне в часовете по Технологии и предприемачество и демонстрираха уменията си чрез изложбата.