Проектни дейности във 2в клас

Проектни дейности във 2в клас с глобална тема „Професии“ – в няколко поредни дни второкласниците се запознаха със същността на професиите готвач, лекар, зъболекар и еколог. Научиха нови и интересни факти за тези и други професии.