Професии

Приключиха проектните дейности на учениците от 2а клас. Децата се запознаха с редица професии, като най- предпочитани се оказаха професиите на актьор, шофьор и предприемач в сферата на търговията и ресторантьорството.