Проектни дейности в 1 клас

През месец ноември първи клас осъществиха своята първа проектна дейност. Темата на проекта бе  „Есен“. Децата събраха материали от природата и изготвиха самостоятелни творби, които след това изложиха в класните си стаи.

През месец декември направиха коледна украса, с която украсиха стаите и събудиха коледното настроение.

Месец януари отбелязаха „Василица, Банго Васил“, каквато беше и темата на проекта. Децата наблюдаваха видео материали, отразяващи празника, а родителите четоха легенди свързани с него.

Четвъртата проектна дейност беше посветена на празника „Баба Марта“. Първокласниците изработиха мартеници, пяха песни слушаха различни четива, свързани с  празника.

Последната проектна дейност за  учебната година бе обвързана със седмицата на гората. Децата заедно с учителите засадиха лавандула и дръвчета в училищния двор. Посетиха ни експерти от Югоизточно държавно предприятие по горите. Запознаха учениците с начините на опазване на горите и припомниха колко е важно да ги съхраним.

Във всички проектни дейности взеха активно участие родителите.