Моето коледно желание

Децата от ателие по занимания по интереси „Свят в цвят“ влязоха в ролята на наставници за своите съученици и приятели със СОП и, работейки в екип, пренесоха мечтите си върху бели листи. Оказа се, че всяко дете, дори и в навечерието на Коледа мечтае за дом, в който да се чувства обичано и щастливо. Рисунките на учениците бяха отбелязани с грамоти за отлично представяне от фондация „Различни, но щастливи“