Пробуждане с хоро – 2023/2024 г.

Танцовите състави на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Сотиря поздравиха всички със своята народна хореография. В хората затанцуваха всички ученици от начален етап. Групите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и занимания по интереси представиха разнообразни български хора и смаяха публиката.