Старт на дейностите по проект „Успех за теб“

В училище стартираха дейностите по проект „Успех за теб“. По Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ се състоя групова дискусия на тема „Празниците и проблемите, които ни свързват“ . Родители и учители обсъдиха основните предизвикателства и причини за липсата на мотивация за редовно посещение на децата в училище, както и причините за това. Сбирката приключи със специален поздрав към майките по случай 8 март.

Празник на училището 2024 г.

На 22 март училището се изпълни с ученици, родители и учители. Празникът премина с активното участие на родителите, които с желание се включиха в игрите и забавленията и с гордост съпреживяха успехите на децата си!