Пролетни празници

Последната тема от проектните дейности на учениците от 1б клас беше “Пролетни празници”.
През целия учебен ден учениците получаваха нови знания, чрез игри и дейности свързани с Цветница, Лазаровден, Великден и Гергьовден. Творбите бяха многобройни и в края на учебния ден те решиха да си направят изложба. Чрез гласуване бяха избрани най-красивите работни листи и ги закачиха в класната стая.