Ден на Земята – 2024

По случай 22 април – Деня на земята, учениците от начален етап се включиха в инициатива за почистване на училището и пространствата около него. Денят беше изпълнен с разнообразни дейности – изработка на табла, картички, засаждане и поливане на растения и билки.

Учениците от ресурсната група – начален етап на образование, демонстрираха своите сръчности чрез активното си участие в изработването на идеен Проект на тема „Еко селище“. Изработен беше макет на „Еко селище“ от еко-материали, кашпа за цветя и мини – постери. Посланията на постерите, бяха свързани за отговорно отношение към опазването на планетата ни.
Реализирането на този Проект , предостави възможност на тези „специални“ ученици да покажат своят талант, умения за екипна работа, индивидуалност и творческо мислене.