Да се учим да общуваме

Представители на МКБППМН гр. Сливен  проведоха  с учениците от  втори клас беседа на тема „Умението да общуваме“ . Основната идея бе децата  да усвоят умението да общуват хармонично с околните, като проявяват състрадание, почтеност, съзнателност, самоувереност, контрол и умения за разрешанване на спорове и проблеми.

Прочети повече

Обучение по медиация

На 10.04.2019г. се проведе тренинг-обучение с участието на сборна група ученици от V – VII клас на тема: „Агресия. Конфликти. Медиатори.“ Гост-лектора Ана Маринова от Европейски информационен център-Сливен даде възможност учениците да влязат в различни роли по казус за разрешаване на конфликтна ситуация. Направиха анализ на ситуацията, набелязаха проблемните зони, търсеха алтернативи за благоприятно излизане от […]

Прочети повече

Кампания „Аз съм зависим от хубавата книга“

Тази година Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информационен център /ПИЦ/ – Сливен ще реализират кампанията „Аз съм зависим от хубавата книга!” като част от дългосрочната програма за превенция употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот. По този повод на 25.03.2019г., в училището ни гостува г-жа Таня Павлова от ОбСНВ. […]

Прочети повече

„Ден на розовата фланелка“ – инициатива на ученическия парламент

По случай Деня на розовата фланелка учениците от ученическия парламент при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ проведоха информационна кампания под наслов „Не на тормоза“. Изработиха  постер, украсиха всяка класна стая с розова фланелка и розов балон. За всеки ученик имаше розово сърце, с което да заяви „Аз съм против насилието и тормоза“. С тези символи те […]

Прочети повече

Превенция на „Ранните бракове“

На 25.02.2019 г. с учениците от VII-а и VII-б клас се проведе беседа на тема: „Ранни бракове“, с гост – лектор Марияна Тенева – социален работник от Център за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги на деца и семейства-Сливен. Присъстваха и родители, които се включиха в дискусията „за“ или „против“ ранните съжителства. Целта на […]

Прочети повече

„Тормоза в училище“ – дискусия

На 14 и 16 януари 2019г. в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе дискусия на тема „Тормоза в училище“, с учениците от V А, VI А, VII А и VII Б клас, с гост-лектор социален работник Марияна Тенева от ЦОП/КСУДС-гр.Сливен. Целта на мероприятието беше участниците да осмислят проблема с насилието и да придобият увереност за реакция срещу него. Обсъдени бяха добрите […]

Прочети повече

Инициативи за отбелязване на световния ден за борба със СПИН – 1 декември

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ по традиция също се включи в отбелязването на  този ден. Учениците от Ученическия парламент закачиха червена лентичка, […]

Прочети повече

„Толерантност“ – що е то?

На 26.11.2018 г., с учениците от 2а клас се проведе тренинг на тема „Толерантност“, с което дадохме начало на съвместните инициативи с нашите приятели от Комплекса за социални услуги на деца и семейства – гр.Сливен за новата учебна година. Водещ на тренинга бе психолога Мария Тенева от Център за обществена подкрепа към Комплекса. Целта на […]

Прочети повече

„За децата с любов“

„За децата с любов“ – това е наименование на конференция, свързана с превенция на агресията сред учениците. Тя се проведе на 01.06.2018г. в ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен. Идеята дойде от педагогическия съветник на училището г-жа Рая Попова, като идеята е да се споделят добри практики от различни училища  и НПО , с които се […]

Прочети повече