Вътрешноучилищна квалификация – 01.07.2024

В периода 01.07 – 03.07.2024 г. в гр. Априлци се проведе обучение на тема „Управление на дисциплината в класната стая, работа с ученици с дефицит на вниманието и хиперактивност“ с лектор проф. д-р Мария Баева.

Прочети повече

Обучение – НЦПКПС, гр. Банкя – 29.11.2023

В периода 27.11.2023 г. – 29.11.2023 г. се включихме в обучение с продължителност 16 академични часа в НЦПКПС, гр. Банкя на тема „Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори области на атестиране“ с лектор Даниела Шопова.

Прочети повече