Отворено сърце – Велико Търново

На 3 и 4 юни в старопрестолния град Велико Търново се състоя XVII детски ромски фестивал „Отворено сърце“, в който взеха участие над 2 000 деца от различните етноси от цяла България. Тази година нашето училище участва с танца на победителките от „Сотиря търси талант“ Живка и Цветелина и с ателие „Свят в цвят“ за […]

Прочети повече

15 май – Международен ден на семейството

Учениците от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с удоволствие се включиха в инициативите, посветени на семейството. Децата от начален и прогимназиален етап рисуваха семействата си, а най-добрите рисунки бяха подредени в изложба в сградата на кметството. На 12 май изложбата „Моето семейство“ бе тържествено открита пред децата, чиито рисунки участват в изложбата, родителите им, гостите от Петя Георгиева […]

Прочети повече

Ден на отворените врати

На 10 май училището отвори врати за скъпи гости – бъдещи първокласници и настоящи възпитаници на детска градина „Перуника“ с. Сотиря. Децата заедно със своите родители и учители разгледаха бъдещия си дом – физкултурния салон, киносалона, класните стаи, гостуваха на нашите първокласници и четвъртокласници, пред които уверено демонстрираха артистичните си умения. Инициативата е по проект […]

Прочети повече

Обучения на педагогически специалисти

Седем педагогически специалисти от ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Сотиря-начални учители и учители по учебни предмети от общообразователна подготовка преминаха обучение по Дейност 2 по проект „Подкрепа за успех“ за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им […]

Прочети повече

Подкрепа за успех

По проект „Подкрепа за успех“ в училище са сформирани 17 групи от начален и от прогимназиален етап по български език и литература и математика. Допълнителното обучение на учениците, организирано по проекта, се осъществява като обща подкрепа за личностното развитие на учениците.

Прочети повече