„Весельiе ребята“ с музикален поздрав

На 10.10.2018 г. в зала „Галерия +“ на хотелски комплекс „Национал Палас“ – Сливен се проведе Информационен ден под наслов „Моята идея, твоят час, нашето образование“ по проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1″. На събитието, организирано от РУО – Сливен бяха представени резултати от дейностите по проекта.

Гостите и участниците от Сливенска област бяха поздравени от вокална група „Весельiе ребята“ при ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Сотиря. Децата бяха наградени от Началника на РУО-Сливен – д-р Б. Михалева с почетни грамоти и подаръци.